Model No. KT-11R、KT-11D、KT-11DE、KT-11N、KT-11NE、KT-11P、KT-11PE

 • KT-11R
  特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。
 • KT-11D
  特性:10 ~ 28V DC,4 ~ 40mA,1.1W。
 • KT-11DE
  特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。
 • KT-11N
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-11NE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-11P
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-11PE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W

規格表

型號 KT-11R KT-11D KT-11DE KT-11N KT-11NE KT-11P KT-11PE
開關邏輯 SPST 常開型 電子式無接點,常開型 電子式無接點,常開型 電子式無接點,常開型 電子式無接點,常開型 電子式無接點,常開型 電子式無接點,常開型
輸出接點型式 有接點 無接點 無接點 無接點 NPN 型 無接點 NPN 型 無接點 PNP 型 無接點 PNP 型
使用電壓範圍 5 ~ 240V DC/AC 10 ~ 28V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC
最大開關電流 100mA max. 4 ~ 40mA max. 50mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max.
接點容量 10W max. 1.1W max. 1.5W max. 6W max. 6W max. 6W max. 6W max.
消費電流 - - - 22mA@24V DC max. 6mA@24V DC max. 20mA@24V DC max. 6mA@24V DC max.
內部電壓降 3.5V max. 3.5V max. 3.7V max. 0.5V max. 0.5V max. 0.5V max. 0.5V max.
指示燈顏色 紅色 LED 綠色 LED 綠色 LED 紅色 LED 紅色 LED 綠色 LED 綠色 LED
電線 Ø3.3, 2C, PVC Ø3.3, 2C, PVC Ø3.3, 2C, PVC Ø3.3, 3C, PVC Ø3.3, 3C, PVC Ø3.3, 3C, PVC Ø3.3, 3C, PVC
最大切換工作頻率 200Hz 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max.
感應磁場強度 70 高斯 60 高斯 40 ~ 1000 高斯 60 高斯 40 ~ 1000 高斯 60 高斯 40 ~ 1000 高斯

如欲瞭解更多最新產品資訊,歡迎至“ 影片專區 ”頻道觀看更多影片介紹 ...